Giảm 3% khi khách hàng đăng nhập tài khoản mua hàng