Bulong Lục Giác Ngoài Inox 201

Giảm 3% khi khách hàng đăng nhập tài khoản mua hàng

Bộ lọc sản phẩm

Bỏ chọn tất cả

Bulong Lục Giác Ngoài Inox 201

  • Mô tả sản phẩm

Bulong đầu lục giác inox 201 (Hex Bolts) là bulong có đầu được tạo hình lục giác đều, có dạng hình thanh trụ tròn có ren, được thiết kế sao cho phù hợp với đai ốc hoặc chi tiết có ren âm và có thể dễ dàng tháo lắp hay hiệu chỉnh khi cần thiết. Được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 933 từ Inox 201. Thường được sử dụng để lắp các thiết bị sử dụng ngoài trời hoặc để trang trí...

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16.519đ
50+ 12.716đ
250+ 11.891đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 Con

Đặt hàng chẵn: 10Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13.650đ
50+ 10.510đ
250+ 9.825đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 Con

Đặt hàng chẵn: 10Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 11.578đ
50+ 8.910đ
250+ 8.331đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 Con

Đặt hàng chẵn: 10Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 9.043đ
50+ 6.960đ
250+ 6.510đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 Con

Đặt hàng chẵn: 10Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 8.380đ
100+ 6.452đ
500+ 6.030đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 Con

Đặt hàng chẵn: 25Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7.162đ
100+ 5.513đ
500+ 5.155đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 Con

Đặt hàng chẵn: 25Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6.500đ
100+ 5.001đ
500+ 4.674đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 Con

Đặt hàng chẵn: 24Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5.706đ
100+ 4.390đ
500+ 4.103đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 Con

Đặt hàng chẵn: 25Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4.890đ
100+ 3.760đ
500+ 3.519đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 Con

Đặt hàng chẵn: 25Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4.618đ
100+ 3.540đ
500+ 3.320đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 Con

Đặt hàng chẵn: 25Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4.341đ
250+ 3.340đ
1000+ 3.125đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 Con

Đặt hàng chẵn: 50Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4.270đ
250+ 3.286đ
1000+ 3.070đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 Con

Đặt hàng chẵn: 50Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 8.980đ
50+ 6.917đ
250+ 6.462đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 Con

Đặt hàng chẵn: 10Con

Tồn kho: có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6.990đ
100+ 5.380đ
500+ 5.033đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 Con

Đặt hàng chẵn: 25Con

Tồn kho: có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5.530đ
100+ 4.251đ
500+ 3.980đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 Con

Đặt hàng chẵn: 25Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5.232đ
100+ 4.030đ
500+ 3.765đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 Con

Đặt hàng chẵn: 25Con

Tồn kho: có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4.170đ
250+ 3.211đ
1000+ 3.002đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 Con

Đặt hàng chẵn: 50Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3.255đ
250+ 2.495đ
1000+ 2.340đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 Con

Đặt hàng chẵn: 50Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2.810đ
250+ 2.161đ
1000+ 2.020đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 Con

Đặt hàng chẵn: 50Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2.585đ
250+ 1.990đ
1000+ 1.860đ

Giá thay đổi khi đăng nhập
Xem thêm

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 Con

Đặt hàng chẵn: 50Con

Tồn kho: 0 có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết